Lastevanemate koosolek

Kambja Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 16. oktoobril 2018 algusega kell 18.00 saalis.

Päevakord

  1. 2018/2019. õa prioriteedid – Marika Karo
  2. Kooli kodukord ja õppetöö korraldus 2018/2019. õa – Ave Sillaste
  3. Rahuloluküsitluse tulemused – Marika Karo
  4. Muu info

Kokkuleppel klassijuhatajaga toimuvad klassi lastevanemate koosolekud enne või pärast üldkoosolekut.