Kambja kooli aasta õpetajad ja aasta kolleeg

„Kõige õpetlikum aine koolis on õpetaja“
(Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg)

Tunneme suurt uhkust selle üle, et maakondliku aasta õpetaja tiitli pälvis meie matemaatikaõpetaja Mare Mõisa. Tartu Ülikooli aulas septembri lõpus toimunud tänuüritusel andsid talle tunnustuse üle Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Tänasel aktusel üle antud lillekimp ja õpilaste soe ning siiras aplaus väljendasid kogu kooli tänu ja tunnustust suurepärasele õpetajale.

Eelmise kooliaasta lõpus korraldas aasta õpetaja valimised ka õpilasesindus. Oma hääle sai iga õpilane anda õpetaja poolt, kes suhtub õpilastesse kõige abivalmimalt, julgustab ja motiveerib õpilasi, märkab ja tunnustab õpilaste saavutusi, õpetab oma õppeainet huvitavalt ja küsib oma töö kohta tagasisidet.

Õpilaste arvamusi lugedes paistab silma, et esmajoones hindavad õpilased õpetaja juures head õpetamisoskust, huvitavaid tunde, õpilaste murede mõistmist, abivalmidust ja rõõmsameelsust. Meie kooli õpilaste arvates vastas nendele tingimustele eelmisel aastal kõige paremini loodusainete õpetaja Uko Viisut.

Uko viibis välismaal ega saanud aktusel kohal olla, kuid oma kirjalikus pöördumises ütles ta järgmist: „Igal juhul on mul väga hea meel selle tiitli üle, see soojendab mu südant. Tervitan kogu kooliperet ja soovin meeleolukat õpetajate päeva.“

Kooli töötajatel oli samuti võimalus nimetada endi seast kolleeg, kes on silma paistnud siira vastutulelikkuse, lahkuse ja sõbralikkusega, kellega on kerge „asju ajada”, kes peab kinni antud lubadustest ja kelle poole pöördudes on enamasti abi saadud.

Sellel aastal valisid töökaaslased aasta kolleegiks inimese, kes on tuntud oma harukordse vastutulelikkuse poolest, aitab ühtviisi isetult nii õpilasi kui ka kooli töötjaid ning on lihtsalt suure südamega inimene – aitäh Sulle, Aili Loomus!

Minu suur-suur tänu, tunnustus ja lugupidamine kõikidele meie kooli õpetajatele ja töötajatele!

Marika Karo