Rahvusvaheline maskeerimis- ja sanditamiskombestikku tutvustav festival „Hakkame santima“ andis hoogu Kambja koolis toimunud mardinädalale 5.-9.novembrini.

Mardinädala avaüritusena toimus 7.novembril õpilastele Mardimaskide meisterdamise maraton. Põnevad ja omapärased maskid valmisid taaskasutuslikest materjalidest. Mardimaskide näitusele valmis kaheksakümmend maski. Iga Mart on oma nägu!

Mardilaupäeva hommikul 9. novembril sättis pärimusrühm Tähelinnud end mardikostüümidesse, mardiema jagas ametid: kes pillimees, kes raha-ajaja, kes kotimees ning võiski santi jooksma minna. Tähelindude mardipere külastas Kambja lasteaeda „Mesimumm“,et külvata mardiõnne Südamekeste, Oravakeste ja Rõõmulindude rühmas. Koos tantsiti, lauldi ja õpiti põliseid mardikombeid.

Keskpäeval saabusid kooli külalised Narvast. Folkloorirühm Guselki tutvustas kooliperele slaavi sanditamiskombestikku. Lustlik ja meeleolukas esinemine kaasas kõik saalisviibijad.

Pärastlõunal tutvusid külalised meie kooli ja Kambja väätamisväärsustega. Meisterdamise õpitoas meisterdas folkloorirühm Guselki Tähelindude juhendamisel mardimaskid, et õhtul mardipeole minna.

Mardilaupäeva õhtu jätkus Tartus, Tiigi Seltsimajas suure mardisantide peoga.

Tähelindude pere oli ootusärevil. Ühtäkki algas müra ja koputus uksele. Mardisandid tulid. Tuldi lähemalt ja kaugemalt. Maalt ja linnast. Unipiha mardipere, folkloorirühmad Guselki, Kaval käsi ja Maatasa rääkisid lugusid, näitasid oma oskusi. Tähelindude juhtimisel ja pillimängusaatel kestis pidu mitu tundi.

Kambja kooli pärimusrühm tänab mardinädala ürituste toetajaid ja abilisi. Aitäh Kambja lasteaed „Mesimumm“, Kambja koolipere, Tartu, Tiigi Seltsimaja, Eesti folkloorinõukogu

Rahvusvaheline festival „Hakkame santima“ mardinädal oli suur kordaminek Tähelindudele. Tunneme rõõmu paljude kiidusõnade eest!

Marika Lehiste
Pärimusrühma Tähelinnud juhendaja


Pärimust: