Ohutuskoolituselt saadi eluks vajalikud teadmised

Üleriigilise koolitusprogrammiga „Kaitse end ja aita teisi“ (KEAT) õpetatakse eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu, esmaabi ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul.

Meie kooli 6. klassi õpilased kuulasid loengut Lõuna päästekeskuses tuleohutusest ja veekogudel päästmisest, vastasid aktiivselt küsimustele ning rääkisid oma elulistest näidetest. Koolituse käigus saadud teadmised aitavad vähendada noorte vigastuste ja õnnetuste arvu, õpetades erinevates olukordades tegutsemist.

Politsei loengut küberturvalisusest viis läbi noorsoopolitseinik Kirsika Jõks, kes rääkis, kuidas turvaliselt internetis käituda. Ta rääkis levinud noorsoo rikkumistest, kuritegudest ja väärtegude tagajärgedest.

Õhinapõhine õpe pani laste silmad särama, aktiivselt aruteludes osalema ning pakkus vaheldust tavapärasele koolipäevale. Tulekul on veel esmaabi- ja liiklusalane koolitus.

Kaidi Sägi
Kambja kooli TEK töögrupi liige