Meil on kombeks teha iga trimestri lõpus kokkuvõtteid õpitulemustest, anda üle Kambja vallavalitsuse stipendiumid III kooliastme (7.–9. klassi) õpilastele ja tunnustada neid õpilasi, kes on trimestri jooksul esindanud kooli võistlustel ja olümpiaadidel või mõne muu suurepärase saavutus või heateoga silma jäänud.

14. märtsil toimunud aktusel sai vallavalitsuse stipendiumi 22 õpilast, kelle hinded olid II trimestril head ja väga head ning käitumine eeskujulik või hea.

Lõppenud trimestril panid oma teadmised ja võimed olümpiaadidel ning mitmesugustel võistlustel proovile väga paljud õpilased ja tulemuste üle on kogu kooliperel põhjust uhke olla!

Suur tänu kõikidele õpilastele ja nende juhendajatele!

Olümpiaadidel 1.–6. koha saavutanud õpilased:

Ragne Erstu

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 1. koht (juh Tiina Tiideberg)

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus 2. koht (juh Kärt Kalve)

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus 3. koht (juh Jarmo Tael)

Grete Grepp

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 3. koht (juh Merilin Meier)

Enriko Kiuru

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus 1. koht, kutsutud vabariiklikkusse vooru (juh Jarmo Tael)

Andrea Muru

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus 4. koht

Eneli Tollimägi

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus 2. koht, kutsutud vabariiklikkusse vooru (juh Ulvi Unt)

Astrid Lepist

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus 6. koht (juh Kärt Kalve)

Marili Meremaa

4.–6. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus 3. koht (juh Mare Paidra)

Võistkondlikud saavutused:

1. koht Tarkade ja osavate võistlusmängus (2. klassi õpilastele): Agatha Teesaar, Hendri Liukonen, Sander Näkk (juh Mare Paidra)

4. koht Tartumaa noorte ajaloo kallakuga mälumängus: Andrea Muru, Ragne Erstu, Enriko Kiuru, Miikal Roos (juh Jarmo Tael)

10. koht males vabariiklikul mõttespordi olümpiaadil: Meelis Kriiva, Karl Martin Teppand, Jan-Erik Daškov, Karl Egert Daškov (juh Mare Mõisa)

 

Marika Karo