Emakeeleaasta emakeeleüritused

„Mis taim see on: pooleldi kartul, pooleldi maasikas?“ küsiti vanemalt kooliastmelt emakeeleviktoriinil. See puhtkeeleline mõistatus pärineb raamatust „Huvitav emakeel“. Taolistele konksuga ja päris igapäevaseid teadmisi kontrollivatele küsimustele otsis vastuseid kogu koolipere- hommikul nooremad, hiljem vanemad. Žüriis istunud õpetajad lõid punktid kokku ja parimad segavõistkonnad said auhinnatud. Tuletasime jälle meelde K. J. Petersoni kui meie emakeelesse uskujat.

Enamik üheksandikest suundus seejärel arvutiklassi, kus Vikerraadios etteloetud teksti järgi sai e-etteütlust kirjutada. Seekord oli teemaks laulupidu ja allakirjutanu arvates oli see varasematest pisut lihtsam. Kõik oli mõistetav, polnud mingit erialast sõnavara.

Ürituste avamänguks oli aga kohtumine oma valla kirjaniku Aidi Vallikuga. Ta jutustas, kuidas tänu õpetajatööle (varasemas elukohas Haapsalus) temast kirjanik sai. Tõuke andis ikka see igavene teema: noored ei taha lugeda, sest polevat väga häid raamatuid! Nüüd on meil kolm populaarset Anni-raamatut, mida ka poisid loevad. Kohtumisel kuulsid noored, et luule ja proosa kõrval on kirjanik ka 5.kl õpiku autor ning kirjutanud stsenaariume. Hetkel on töös „Kadri“ dramatiseerimine ja seda tuntud lugu hakatakse Tartus mängima.

Ettevõtmised sujusid tänu 4.kl usinatele „kirjatuvidele“, saalikorrastajatele, abivalmis kolleegidele ning ettevõtlikele õpetajatele Christile ja Merikesele.

Emakeeleõpetaja Tiina Tiideberg