Kogume Kambja rahva mälestusi Balti ketist ja laulvast revolutsioonist!

Käesoleval septembril võtavad 8 Kambja kooli õpilast osa rahvusvahelisest ajalooprojektist “Once upon today in Europe…” Tegemist on õpilastele suunatud projektiga, kus on esindatud mitmed koolid Eestist, Poolast, Ukrainast, Moldovast ja Saksamaalt. Projekti kaudu tahetakse õpilastele tutvustada osalevate riikide ajalugu. Projekti teine eesmärk on arendada õpilaste arusaamist kultuurilistest erinevustest Euroopas elavate erinevate rahvaste vahel. Sel aastal on peateemaks 1988 – 1989. a toimunud sündmused osalevates riikides. Ürituse tähtsamaks sündmuseks kujuneb nimetatud riikidest pärit õpilaste kohtumine Poola Vabariigis Krzyzowas ajavahemikul 29.09 – 04.10. Projektis osalevad riigid peavad eelnevalt viima läbi ka ühe miniprojekti kodumaal. Meie miniprojektiks on Kambja kandi inimeste mälestuste kogumine Balti ketist ja laulva revolutsiooni sündmustest.

Siinkohal esitamegi üleskutse kirja panna ja saata meile oma mälestused Balti ketist ja teistest laulva revolutsiooni sündmustest (nt „Eestimaa laul“). Järgnevalt esitan paar küsimust, millele te oma mälestustes vastata võiksite?

1. Kas osalesid Balti ketis? Miks?

2. Kui ei osalenud, siis millega sel ajal tegelesid?

3. Kirjelda oma päeva Balti ketis. (Millised tunded teid valdasid? Kus piirkonnas seisite? Mida seal tehti? Kas juhtus midagi kummalist/naljakat jne jne)

4. Miks oli Balti kett teie arvates tähtis sündmus?

Samad küsimused kehtivad ka „Eestimaa laulu“ kohta.

Mälestused palume saata aadressile jarmo.tael@kambja.edu.ee

Jääme ootama teie mälestusi.

Osalejate nimel

Jarmo Tael
Kambja kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja