Alates sellest õppeaastast nimetatakse Kambja koolis neljapäevi huvineljapäevadeks, sest  just siis on antud kõigile esimese kuni seitsmenda klassi õpilastele võimalus katkestada korraks oma tavapärane õppetöörütm ja pühenduda valitud huvitegevusele.

Huvineljapäev Kambja kooli moodi tähendab seda, et kõik esimese kuni seitsmenda klassi õpilased saavad valida igaks trimestriks ühe huviringi, mille tegevuses nad osalevad  neljapäeviti neljanda tunni ajal (ehk kell 11.10 kuni 11.55). Järgmise trimestri algul võib iga õpilane jätkata kas samas huviringis või valida uue.

Huvineljapäevade algatamine annab paljudele õpilastele võimaluse osaleda rohkemates ringides, sest nende toimumisajad on senisest  enam hajutatud. Kambja koolis on juba aastaid tegutsenud palju huviringe, mille liikmed tulid kokku pärast ainetundide lõppu ja enne õpilasbusside väljumist, kuid sageli juhtus ka nii, et huvipakkuvate ringide toimumisajad kattusid ning paratamatult tuli teha loobuvaid valikuid.

Kambja kooli huvineljapäevade esimesel trimestril pakutakse õpilastele mitmeid uusi huviringe, mille tegevuses väärtustatakse omal moel liikuma kutsuvate koolide põhimõtteid. Õpetaja Rauno Kiuru viib spordiringiga liitujad tervistavale kõnnile ning tutvustab tervist toetava liikumisharjumuse põhimõtteid. Õpetaja Marika Lehiste hakkab õpetama noori mängujuhte, kes oskaksid huvitavalt sisustada nii klassiõhtuid kui liikumisvahetunde. Loodusringi juhendaja Kärt Kalve viib noored uudistama radasid ja maastikke koolimaja lähiümbruses, et teha loodusvaatlusi või koguda sobivat looduslikku materjali mikroskoobi abil tehtavaks uurimistööks.

Veidi teises tähenduses on tervisliku eluviisi ja  liikumisega seotud liiklusring, milles osalejaid (soovitavalt 3. klassist) valmistab õpetaja Jarmo Tael ette noorele jalgratturile vajaliku juhiloa taotlemise eksamiks.

Huvineljapäevadel toimuvates ringitundides saavad oma teadmisi ja oskusi lihvida ka need õpilased, kes hakkavad  kooli esindama erinevatel võistlustel. Esimesel trimestril juhendab õpetaja Tiiina Tiideberg võistkondlikul õpioskuste olümpiaadile valmistuvaid 6.  klassi õpilasi ning nende järelkasvu 5. klassist. Õpetaja Katre Pind harjutab spordiringis teise kuni viienda klassi poiste ja tüdrukutega teatevõistluseks “Tähelepanu, start!” ning rahvastepalli turniiriks.

Huvineljapäevaringide kaudu saavad noored arendada väga erinevaid oskusi ja andeid. Taas alustab koolis tegevust male- ja kabering õpetaja Mare Mõisa juhendamisel. Õpetaja Merike Näkk ja Lilia Kiuru juhendavad muusikalise kallakuga näiteringi. Õpetaja Ulvi Unt juhendab keraamikaringi. Õpetaja Mare Meresma suunab algklassiõpilaste kunsti- ja meisterdamisringi tegevust. Õpetaja Raimond Käsi korraldab puidutööringi 4.  kuni 7. klassi õpilastele. Õpetaja Peeter Ruuge kutsub fotoringiga liituma õpilasi alates 4. klassist. Robootikaringi 1. kuni 3. klassi õpilastele viib uue juhendajana läbi Mari Talvik.

Huvineljapäevaringide  käivitamise perioodil jõudis Kambjasse soliidse lasteajakirja Hea Laps üleskutse moodustada kõikjal üle maa Hea Lapse klubisid, et ärgitada lapsi rohkem lugema ja ise looma. Sellest toredast ettepanekust tiivustatuna on ka Kambja kooli lugemishuviga lastel võimalus liituda meie Hea Lapse klubiga, mis tegutseb Toivo Ärtise juhendamisel huviringi vormis.

Esimeseks trimestriks moodustatud huvineljapäevaringides on piisavalt kohti, et kõik 130  meie kooli esimese kuni seitsmenda klassi õpilast leiaksid toreda huvitegevuse enda isiksuse arendamiseks ja koostööoskuste lihvimiseks.

Huvineljapäevaringidesse registreerumine toimub Kambja kooli veebilehel kuni teisipäeva, 10. septembri koolipäeva alguseni. Et igasse ringi saab registreeruda kindel arv õpilasi, võib juhtuda, et kõik õpilased ei mahu sel trimestril soovitud huvialaga tegelema, kuid sel juhul leidub kindlasti ka muid huvitavaid võimalusi. (Teise trimestri huvineljapäevaringidesse registreerumine toimub novembri lõpul.)

Kui registreerumine kellelgi mingil tehnilisel või muul põhjusel ei õnnestu, peaks õpilane esmaspäeval või teisipäeval koolis abi küsima klassijuhatajalt või huvijuht Toivo Ärtiselt. Ühiselt tegutsedes leiame igale õpilasele huvineljapäevaks sobiva ringi.

Toivo Ärtis,
Kambja Ignatsi Jaagu kooli huvijuht

P.S.

Lisaks huvineljapäeva neljanda tunni ringidele saavad kõik Kambja kooli õpilased pärast ainetundide lõppu kõigil koolipäevadel osaleda ka paljudes teistes tuttavates ringides. Tegevust jätkavad lastekoor, poistekoor, mudilaskoor, pärimusrühm Tähelinnud, õpetaja Lilia Kiuru muusikastuudio, spordiringid, kunstiring, käsitööring, robootika- ja arvutiring, puidutööring…