Aasta esimene koolipäev on lühendatud

Veekatkestuse tõttu on esmaspäeval, 6. jaanuaril koolipäev lühem.

  • Kõikidel klassidel toimub 1.–5. tund vastavalt tunniplaanile.
  • Toitlustamine toimub tavapärasel ajal.
  • Koolibussid väljuvad kell 13.05.
  • Pikapäevarühm on avatud kuni 13.00, ringide tööd ei toimu.

Marika Karo
direktor