Kolmas küsimus kooliloolisel viktoriinil

Rõõm on märkida, et teisele küsimusele vastamine kasvatas meie viktoriinil osalejate arvu. Et viis küsimust alles ootavad esitamist ja vastamist, siis on veel täitsa õige aeg kampa lüüa.

Teise küsimuse vastuses oli vaja nimetada Julius Kuperjanovit – noort õpetajat, kes 20-aastasena koolitöölt sõjatandrile kutsuti.

Kolmas küsimus:

Vabariigi President Kersti Kaljulaid puutub oma töös ja tegevuses väga palju Kristi Petolaiga – Kambja kooli 2000. aasta vilistlasega. Kellena töötab Kristi Petolai Vabariigi Presidendi kantseleis?

Kas Kristi Petolai ametinimetus Vabariigi Presidendi kantseleis on referent või nõunik või assistent?

Vastamiseks on aega kella 20ni.
Viktoriini neljas küsimus esitatakse järgmisel koolipäeval ehk esmaspäeval.

Viktoriinis võivad osaleda kõik soovijad – õpilased, õpetajad, lapsevanemad, soovi korral ka pered. Kuni kella 17ni laekunud õige vastuse eest saab 2 punkti. Pärast seda täiendatakse küsimust vastusevariantidega ja sel juhul saab õige vastuse eest 1 punkti. Vastuseid võib saata kuni kella 20ni.

Vastuseid oodatakse e-posti aadressile toivo.artis@kambja.edu.ee Seitsmele küsimusele kõige edukamalt vastanuid autasustatakse pärast eriolukorra lõppu. Kõigi osalejate nimed osalevad loosiauhindade jagamisel.