Viimane küsimus

Kambja kooli 333. tegevusaasta (virtuaalse) tähistuspäeva eel on võimalik vastata kooliloolise viktoriini viimasele küsimusele. Vastuse võivad saata needki, kes seda seni ei ole teinud, sest loosiauhindadele hakkavad kandideerima kõigi osalejate nimed.

Seitsmes ehk viimane küsimus:

Daatumid 29. august 1998 ja 1. september 2005 on ajalisteks piiritulpadeks ühele Kambja ajaloos toimunud olulisele ettevõtmisele ?

Nimetage palun see kaalukas ettevõtmine, mille toimumise ajal asendus üks sajand teisega ning toimus ka aastatuhandevahetus.

Kell 17. Kas see ettevõtmine oli:

a) Kambja terviseradade rajamine

b) Kambja järve puhastamine ja ümbruse korrastamine

c)Kambja kooli uue hoone ehitamine.

Viktoriinis võivad osaleda kõik soovijad – õpilased, õpetajad, lapsevanemad, soovi korral ka pered. Kuni kella 17ni laekunud õige vastuse eest saab 2 punkti. Pärast seda täiendatakse küsimust vastusevariantidega ja sel juhul saab õige vastuse eest 1 punkti. Vastuseid võib saata kuni kella 20ni.

Vastuseid oodatakse e-posti aadressile toivo.artis@kambja.edu.ee Seitsmele küsimusele kõige edukamalt vastanuid autasustatakse pärast eriolukorra lõppu. Kõigi osalejate nimed osalevad loosiauhindade jagamisel.

P.S. Homme on virtuaalne koolipidu! Järgmist küsimust enam ei esitada, kuid antakse tagasiside viktoriini tulemustest.