Koroonaennetus

Hea koolipere!

Alustame 2020/2021. õppeaastat tavapäraselt 1. septembril aktusega, kuid koroonaleviku tingimustes palun kõikidel õpilastel, lapsevanematel ja kooli töötajatel järgida terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi ja hoolida nii enda kui ka teiste tervisest.

Hingamisteede haiguste sümptomite korral (köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne) tuleb jääda koju.

Õpilane või kooli töötaja, kes on olnud lähikontaktis (kauem kui 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit) COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui klassis on tuvastatud viirusesse haigestumine, suunatakse haigestunuga kokku puutunud klassikaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.

Kool ei luba õppeperioodi jooksul õpilasi välisreisidele. Naastes koolivaheajal välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.

Riskirühma kuuluva õpilase (kaasuvad haigused, nõrk immuunsüsteem jms) distantsõppele jäämise otsustavad lapsevanem ja kool ühiselt. Kui vanem soovib haigustunnusteta ja eneseisolatsiooninõudeta lapse jätta koju, siis vastutab õppetöö tulemuste eest lapsevanem. Sellisel juhul ei pea kool korraldama eraldi (video)tunde ega tohi teha videoülekandeid tundidest.

Olulised tegevused, kui õpilasel/töötajal ilmnevad haigustunnused haridusasutuses viibides:

Haigustunnustega töötaja peab teavitama asutuse juhtkonda. Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma klassijuhataja poole, kes teavitab asutuse juhtkonda.

Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.

Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule antakse kirurgiline mask ja jälgitakse, et mask paigaldatakse õigesti. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Kool teavitab juhtunust õpilase klassikaaslasi ja nende vanemaid.

Teavitamisel ei mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Terviseameti regionaalosakond võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja kontaktsed.

Haigestunuga lähikontaktis olnud õpilased ja õpetajad jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil korraldatakse distantsõpe.

Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

Ülejäänud õppijad jätkavad tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist.

COVID-19 viirusesse nakatumise korral peab õpilase vanem või kooli töötaja teavitama direktor Marika Karo (tel 54 502 161) või õppealajuhataja Ave Sillastet (53 003 966).

Haridus- ja teadusministeeriumist suuniste kohaselt kaalub terviseamet kooli sulgemise vajadust juhul, kui rohkem kui 10% õpilastest on tuvastatud COVID-19. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Kooli sulgemise otsustavad terviseamet ja Kambja Vallavalitsus kooli pidajana.

Kust küsida nõu ja abi:

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220 või +372 634 6630

Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Nõu ja abi saab küsida ka Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700.

Murede lahendamisel pakuvad abi Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni organisatsioonid ja programmid: https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus

Soovitusi noortega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitustkuidas-raakida-noortega-koroonaviiruseohtlikkusest

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidjakuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Peame meeles!

Terviseameti kinnitusel on kõige efektiivsem meede nakatumise vältimiseks korralik kätepesu, distantsi hoidmine, ruumide hea ventilatsioon/tuulutamine ja võimalikult vähe kinnises ruumis viibimine.

Meie kooli soovitused ja reeglid:

  • õpilastel palume võimalusel tulla kooli jalgsi või rattaga;
  • koolimaja sissepääsude juures, klassiruumides ja sööklas on olemas desovahendid – desinfitseerime käsi;
  • sööklasse lähevad õpilased klassikaupa koos tundi andnud õpetajaga;
  • arvutiklassi tiivas tunnis olevad õpilased lähevad sööklasse üle galeriisilla;
  • sööklas istub õpilane koos oma klassiga klassile määratud lauas;
  • õpetajad desinfitseerivad pärast igat tundi oma klassi lauad;
  • vahetundide ajal on õpilased võimalusel õues;
  • garderoobiuksed hoiame tundide ja vahetundide ajal lukus;
  • pärast õppetöö/ringitöö lõppu läheb õpilane kohe koju;
  • koolis võib kanda maski, kuid kool neid õpilastele jaga.

Turvalist uut õppeaastat kõigile!

Marika Karo
direktor