Küsitlus

Mitu pead on ikka mitu pead.
(Eesti vanasõna)

Hea Kambja Põhikooli vilistlane, lapsevanem, õpilane, õpetaja, sõber!

Mis suunas võiks Kambja Põhikool liikuda, areneda ning milliseid sihte seada?
Kuna suuremas ringis kokkusaamine on COVID-19 tõttu riskantne, kutsume teid kaasa mõtlema ja ideid välja pakkuma kirjalikult.

Ärgitame mõtlema järgnevatel teemadel:
mis on meie koolis hästi;
mis võiks olla teisiti;
mis on koolis tähtis?

Koolielul on palju tahke – õppetöö, õpikeskkond, huvitegevus, suhted… Vastamisel soovitame mõelda nende kõigi peale.

Head ideed paneme kirja selle aasta lõpuks valmivasse kooli arengukavasse.

Palun lisage oma mõtted hiljemalt 16. oktoobriks: