Kuidas sünnib maagia …

Iga kord Tähelindude prooviruumis viibides valdab mind see mõte. Taaskord oli rõõm sellest osa saada.

23. ja 24. oktoobril toimus järjekordne Kambja kooli pärimusrühma Tähelinnud pillilaager, kuhu sügisvaheaja viimastel päevadel kogunes 32 ääretult tublit ja vaprat õpilast Marika Lehiste juhendamisel. Ühine bussireis viis meid seekord looduskaunisse Taevaskoja turismi- ja puhkekeskusesse.

Peale tubadesse majutamist, päeva- ja kodukorra tutvustamist algasid proovid uute lugude ja kavade harjutamisega. Saalis kõlasid juba varasemast tuttavad pillid: väikekandled, ukuleled, kitarrid, akordionid, parmupillid, jauram ja cajon. Tänu projektitoetustele on sellest aastast lisandunud bassukulele koos võimendusega. Igal pillil on oma kõla ja koht ansamblis ning laste mängurõõm paneb need võimsalt helisema. Seekordne laager oli pühendatud põhiliselt „Hakkame santima“ mardipäeva repertuaarile. Peagi jooksid saalis ringi mardiema ja mardiisa, mardikured ja -karud, karutaltsutaja ja rahaajaja ning paljud teised mardiseltsilised. Õpiti laule, tantse ja mõistatusi, tehti nalja ja tralli. Eesti pärimuskultuuri rikkalikust tagavarast on võimalik järjest uusi teadmisi ammutada.

Peale pikka prooviruumis viibimist ootas esimesel päeval meid ees põnev seiklus. Vaprad tähelinnud läbisid 7,5 km tõukeratastel kaunitel Taevaskoja radadel. Tõusud ja laskumised, käänakud ja pöörded, kivid ja puujuured vajasid pidevat tähelepanu ning oskusi manööverdamisel. Giidi juhendamisel jõudsime ära vaadata Taevaskoja teada-tuntud looduskaunid kohad, rüübata kosutust Emalättest ja testida laulu „Kivikasukas“ abil Suure Taevaskoja kõla. Tagasi laagrisse jõudsid väsinud kuid rahulolevad matkasellid. Õhtu lõpetas päeva kokkuvõttev proov ja loomulikult disko. Öörahu saabus kell 23.

Laupäeva lõunaks olid kõik lood ja marditarkused selged ning Tähelinnud valmis eesolevateks esinemisteks.

Ja kuidas see maagia sünnib…

Juhendaja Marika laulab-mängib ette pillirühmade kaupa ja lapsed nagu võluväel lähevad rütmiga kaasa. Inimesele, kes igas proovis ei viibi, see just nii tundubki. Tegelikkuses on selle tulemuse saavutamiseks nii Marika kui lapsed teinud igal nädalal rasket tööd. Aina uuesti ja uuesti mängitakse lugusid läbi ning ühel hetkel SEE tuleb. See maagiline kõla, mis lummab kuulajat ja tekitab tunde, et justkui sipelgad jookseks mööda selga. Lihtsad rahvalikud ja tuntud viisid jäävad pikaks ajaks kõrvu kõlama ning panevad kaasa ümisema. Suur kiitus ja tänu nende suurepäraste emotsioonide eest!

Laagri korraldamist toetasid Kambja põhikool ja Kambja vallavalitsus läbi huvihariduse lisarahastuse projektitoetusena. Noorte tähelindude emotsioonid laagrist rääkides olid positiivsed ja enim elamusi pakkus ekstreemseiklus tõukeratastel. Suur tänu projektikoostajatele-koordinaatoritele-ideede generaatoritele: Marika Lehiste, Kaidi Sägi, Janika Hinto ja Annely Tubin. Tänu teie ettevõtlikkusele ja suurelt unistatud mõtetele on Tähelinnud saanud tubliks ja tugevaks pärimusrühmaks, mida on tunnustanud Eesti folkloorinõukogu ja saanud CIOFFi sertifikaadi (rahvusvahelise folkloorinõukogu tunnistus). Tuult tiibadesse suured ja väikesed tähelinnud!

Tähelindusid näeb ja kuuleb esinemas 9. novembril kell 17 Tartus, kaubamaja trepil, Küüni tänaval ja 10. novembril Kambja koolis mardipäeva õhtul kell 17 mardipeol, kus tähistame isadepäeva.

Ootame kõiki kaasa elama ja kuulama – maagiast osa saama!

Piret Petolai


Olevik ja Koduvald: Kuidas sünnib maagia …