Kutse isade- ja mardipäeva tähistamisele

Foto: Heigo Mägi

Kambja koolis tähistatakse sel aastal isadepäeva teisipäeva, 10. novembri õhtupoolikul.

Et rahvakalendri mardipäeva kombestikus oli vanal ajal tähtis koht laste ja isade ühisel tegutsemisel ning praegune koroonaajastu nii soovitab kui soosib õues toimuvaid tegevusi, siis tänavune isadepäeva tähistamine on Kambja koolis seostatud moel või teisel mardipäeva kommetega ning kujuneb sügiseses õhtupimeduses elamuslikuks.

Ettevõtmise läbiviijateks on pärimusrühma Tähelinnud liikmed ja nende juhendaja Marika Lehiste ning kehalise kasvatuse õpetajad Katre Pind ja Rauno Kiuru.

Kõiki osalejaid – isasid ja vanaisasid, emasid ja vanaemasid ning nende lapsi ja lapselapsi – oodatakse kella 17ks hiljuti valminud õuesõppe klassi juurde. Õuesõppeklassi välilavana kasutades esitavad pärimusrühma Tähelinnu liikmed esmalt mardietenduse „Mart tantsib maa müdiseb“. Seejärel algab mardijooks, mis seisneb selles, et isa ja tema pereliikmed saavad koolimaja ümbruses otsida tegevuspunkte ja täita seal antavaid ülesandeid. Ühised õhtutunnid lõpetatakse Noorte Kotkaste poolt süüdatava lõkketule juures, et taaselustada rahvalikke osavus- ja jõumänge ning grillida nii vorste kui vahukomme.

Korraldajad paluvad osalejail võimalusel tulla mardimaskides ning varustada end valgusallikaga (näiteks pealamp või taskulamp).

TÄHTIS! Ettevõtmise ladusamaks õnnestumiseks toimub osalejate eelregistreerimine, mis tähendab seda, et hiljemalt esmaspäeval, 9. novembril kell 12 annab õpilane oma klassijuhatajale teada, mitu inimest tema perest teisipäevaõhtusel isade- ja mardipäevaüritusel osaleb.

Mardipäeva eel ehk 2. kuni 6. novembrini toimuvad mardimaskide meisterdamise tunnid 1.-4. klassi õpilastele. Meisterdamistunde viivad läbi klassiõpetajad. 5.-9.klassi õpilased valmistavad iseseisvalt (kodus) mardimaski, millega saavad mardipäeval (10. november)
mardijooksul osaleda.