PEATU, VAATA JA VEENDU!

Maanteeamet korraldab koostöös politsei-ja piirivalveametiga 5.6. klasside õpilastele projekti PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 814-aastased jalakäijad.

Projekti ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Käesoleval õppeaastal osales projektis ka Kambja Ignatsi Jaagu kooli 6.a klass. Septembri ja oktoobrikuu jooksul toimusid klassis liiklusteemaline viktoriin, koolitee ja liiklusohtlike kohtade märgistamine maanteeameti infosüsteemis ja markeerimine. Selle tulemusena võib Kambja alevikus mõnes liiklusohtlikus kohas näha asfaldile joonistatud teksti “Peatu, vaata veendu”. Kuna ohtlikke kohti on Kambjas veelgi, siis on võimalik ka järgmiste aastate kuuendatel klassidel nimetatud projektis osaleda.

Jarmo Tael
6.a klassi klassijuhataja