Kehtivad uued koroonaviiruse leviku piirangud koolielus

Hea koolipere!

Tänasest kehtivad uued koroonaviiruse leviku vastased piirangud.
Täpsemalt saate lugeda https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused

Arusaadavuse huvides teen kokkuvõtte ja lisan mõned selgitused.

1) Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis.

Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Selgituseks: kool ei ole avalik ruum ja koolimajale kohustus ei laiene. Õpilased võivad soovi korral koolis maski kanda. Koolibuss ei ole ühistransport, seal ei pea samuti maski kandma, aga võib.
Kõik koolimajja sisenevad vanemad ja külalised peavad kandma maski ja mõjuva põhjuseta ei tohi koolimajja tulla.

2) 2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele.

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. See reegel kehtib muuhulgas näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustes, ujulates, saunades. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.
Selgituseks: piirang ei laiene kooliruumidele (tegemist ei ole avaliku siseruumiga), kuid distantsi hoidmine koolimajas on oluline.

3) Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud.

Alates 28. novembrist hakkab kehtima avalikel üritustel osalejatele väiksem piirarv.
Selgituseks: kooli ürituste puhul (kui üritusel osalevad ainult õpilased ja kooli töötajad) ei ole tegemist avaliku üritusega. Suuri üritusi siseruumides kool turvalisuse kaalutlustel selle aasta lõpuni ei korralda. Kaalume iga ürituse puhul ohutegureid ja turvalisuse tagamist.

4) Ühistransport.
Alates 12. eluaastast tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Võimalusel tuleb hoida teiste inimestega kahemeetrist vahemaad.

5) Sport sisetingimustes.

Selgituseks: piiranguid ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele. See tähendab, et jätkame kehalise kasvatuse ja ujumistundidega tavakohaselt. Ujumistundide puhul tagab turvalisuse kool koostöös teenuse osutajaga, turvalisuse eest vastutab teenuse osutaja.
Koolivälised spordiüritused on enamasti edasi lükatud või tühistatud.

6) Huvitegevus.

Kambja vallavalitsuse 23.11.2020 korraldusega nr 2312 on ajutiselt peatatud huvitegevused Ülenurme Gümnaasiumis, Tõrvandi Spordihoones ja MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskustes Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas.
Meie koolis toimuvad huviringid edasi, kuna kõik osalejad on meie enda õpilased. Huvitegevuses peame kinni rühma suuruse piirangust (kuni 10 osalejat, ka kooride puhul) ja korraldame võimaluse korral huvitegevust välitingimustes.
Väljaspool kooli toimuva huvitegevuse turvalisuse eest vastutab huvikool või -ring. Teiste asutuste huvitegevuses osalemine ei ole õpilastele otseselt keelatud. Otsuse osalemise või mitteosalemise kohta peaksid tegema lapsevanem koos lapsega.

COVID-19 diagnoosiga inimestel on jätkuvalt karantiinikohustus. Lähikontaktsetel on 14-päevane eneseisolatsioonikohustus, mida on võimalik lühendada, tehes koroonatesti mitte varem kui kümnendal päeval pärast viimast kokkupuudet koroonasse nakatunud inimesega.
Jätkuvalt kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue Eestisse sisenemisel riskiriikidest. Info leiate välisministeeriumi kodulehelt.

Hoidke ennast ja teisi!

Marika Karo