Õppetöö korraldus alates 1. märtsist

Hea koolipere!

Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2021 otsuse kohaselt õpib 1.–4. klass pärast vaheaega koolis, 5.–9. klass on distantsõppel (NB! esialgu 1.–7. märtsini, ent see periood võib pikeneda).

Seetõttu teeme distantsõppe perioodil õppetöö korralduses mõned muudatused:

 1. koolipäev 1.–4. klassini:
  • – õppetöö toimub ajutise tunniplaani alusel (tundide järjestuses on mõned muudatused, 2. klassi ujumistunde ei toimu, nende asemel on kehaline kasvatus);
  • – hommikusööki pakutakse tavalisel ajal;
  • – pikapäevarühm ja huviringid lõpetavad töö kell 14.00;
  • – pikapäevatoitu pakutakse kell 13.45;
  • – koolibussid väljuvad kell 14.00.
 2. 5.–8. klass on distantsõppel ja õppetöö toimub vastavalt direktori 24.11.2020 käskkirjale nr 71 „Õppetöö korraldus distantsõppe ajal“;
 3. et valmistada 9. klassi õpilasi paremini ette sisseastumiskatseteks ja lõpueksamite sooritamiseks, toimuvad neile lisaks distantsõppele eksamiainetes konsultatsioonid (graafik saadetakse eraldi);
 4. tuge vajavaid õpilasi kutsutakse vajaduse korral kooli õpiabitundidesse.

Kõikide erisuste kohta saadetakse täpsem teave igale klassile Stuudiumi.

Peame vastu ja hoolime enda ning teiste tervisest!

Marika Karo
direktor