Kooli arengukava 2021 – 2025 väljapanek

Arengukavas on läbivalt kasutatud nime Kambja Ignatsi Jaagu kool, kuigi hetkel on kooli ametlik nimi Kambja põhikool. Nime muutmine on arengukavasse sisse kirjutatud ja selleks on kavas teha muudatused kooli põhikirjas ning vajalikes dokumentides.