Kokkuvõte infootsingu tulemustest

Kambja kooli 334. aastapäeva puhul korraldatud infootsingust

Kambja Ignatsi Jaagu kooli 334. aastapäeva eel oli kõigil soovijail võimalus kaevuda veebinfo külluse salve, et leida sealt vastuseid kooli- ja haridusloolistele küsimustele.

Infootsingul paistsid sel korral silma Heiri Kriiva (vilistlane ja lapsevanem, 15 punkti), perekond Tubin (12,33 punkti) ja Marili Alliksaar (VI b kl, 11 punkti).

Küsimus nr 1:

Tartu lähistel alustas 1684. aasta sügisel tegevust kool, milles Bengt Gottfried Forselius ja tema abilised õpetasid erksamaid noori talupoisse talurahvakoolide õpetajateks. Nimeta kolm noormeest, kes olid Kambja kihelkonnast valitud ja seminari õppima saadetud? (3 punkti)

Vastus:

Kambja kihelkonnast olid Forseliuse seminari õpilaste sekka valitud ja saadetud Ignatsi Jaak (Kavandust), Labbi (Labi) Andres (Haaslavalt), Kolga Märti Toomas (Vana-Kuustest).

http://www.eestigiid.ee/?Person=nimi&PYear=aasta&start=75&ItemID=281

või

https://e-kirik.eelk.ee/2020/koguduse-lugu-kambja/

Küsimus nr 2:

Talupoistest koolmeistrite koolitajale Bengt Gottfried Forseliusele ja tema kõige edukamatele kasvandikele sai 1686. aasta sügisel osaks au olla kutsutud Rootsi kuningakotta. Kes olid need kaks talupoissi, kelle teadmiste headuses kuningas Karl XI veendus? (2 punkti)

Vastus:

Kuningas Karl XI näitasid oma teadmisi Bengt Gottfried Forseliuse õpilased Ignatsi Jaak ja Pakri Hansu Jüri.

https://et.wikipedia.org/wiki/Ignatsi_Jaak

või

https://haridus.opleht.ee/Arhiiv/11_122006/17-23mustv.pdf

Küsimus nr 3:

Bengt Gottfried Forseliuse ja tema kõige tublimate õpilaste jõudmist Rootsi kuninga palge ette on kajastanud kirjanik Herbert Salu ühes oma teoses. Nimeta romaani pealkiri. (1 punkt)

Vastus:

Herbert Salu avaldas 1953. aastal romaani “Õnneraha”, milles jutustab külakoolmeistrist ja köstrist Ignatsi Jaagust.

https://haridus.opleht.ee/Arhiiv/11_122006/17-23mustv.pdf

või

http://orissaareraamatukogu.onepagefree.com/files/HERBERT%20SALU.pdf

Küsimus nr 4:

Eesti õpetajaskonna võrdkujuks nimetatud Ignatsi Jaak tegi oma elutöö ligi neljakümne aasta jooksul Kambja koolis, kuid enne seda jõudis ta talulapsi õpetada ka mujal. Nimeta veel kolm kohta, kus Ignatsi Jaak koolmeistrina töötas. (3 punkti)

Vastus:

Ignatsi Jaak on olnud koolmeistriks ka Rõngus, Otepääl, Kavandus, Unipihas.

http://www.eestigiid.ee/?Person=nimi&PYear=aasta&start=75&ItemID=281

Küsimus nr 5:

Kes on see Eesti Vabariigi president, kes mais 2002 peetud kõnes ütles nõnda: “Eestlaste sajandeid vana visa tahtmine õppida, uusi asju teada saada, vaimuelu elada aitas meil alles jääda. Ikka oli ka kõige vaesemas külas mõni ärksama meelega mees, kes jagas vaimuvara. Forseliuse parim õpilane Ignatsi Jaak ei jätnud köstri ja kooliõpetaja ametit pärast laastavat Põhjasõda. Ometi oli siis aeg, mil väheseks jäänud rahvas vaevu kõhu täis sai ja oleks võinud arvata, et kooliharidus peab natuke ootama. Aga ei oodanud.”

Vastus:

Eesti Vabariigi presidentides on oma kõnes Ignatsi Jaagule viidanud Arnold Rüütel (kõne Viljandi Kultuurikolledži 50. aastapäeva puhul 11. mail 2002).

https://vp2001-2006.president.ee/et/ametitegevus/k6ned.php?gid=16821