„Kõik inimesed, kellest on midagi saanud,
on oma haridusteel ise olulist rolli etendanud“ (Walter Scott)

Kooliaasta lõpupiknikul tunnustas ja tänas Kambja kool tänukirja ja kingitusega kõiki neid tublisid õpilasi, kes osalesid sel õppeaastal väljaspool kooli toimunud võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel. Teid oli väga palju ja te kõik väärite suurt kiitust ja tänu! Samasuur tänu kõikidele juhendajatele!

Muusika:

Konkurssi „Tartumaa laululaps 2020“ Kambja eelvoor – Astrid Lepist (1. koht), Kirke Ilves, Liisa Tubin, Marili Alliksaar, Kristel Rannik (juhendaja Jana Käär)

Tartumaa laste ja noorte pärimuspäev „Taaderandi talisted“ – päeva üks peaesineja oli meie pärimusrühm „Tähelinnud“ (juhendaja Marika Lehiste)

Fred Mattias Ott – XII üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmine (juhendaja Jana Käär

Sport:

Maakonna rahvastepallivõistlused – Mairo Kähr, Hendri Liukonen, Kermo Koort, Aare Kriiva, Craig Tannis, Argo Paulson, Reiko Limbak (juhendaja Katre Pind)

Luule-, jutu- ja etlusvõistlused:

Jutuvõistlus – Irene Kristerson, Marili Meremaa (juhendaja Tiina Tiideberg)

Maakonna etlusvõistlus – Marili Alliksaar (3. koht) (juhendaja Tiina Tiideberg)

Luuletamise võistlused – Kendra Sard, Joonas Kärgenberg, Marili Meremaa, Lisete Murumets, Kaarel Keskpalu, Patrik Petolai, Hannes Tubin (juhendaja Tiina Tiideberg)

Õpioskused:

Tartu linna ja maakonna koolide 1. klasside õpioskuste võistlus Kahootis – Siim Jürimäe ja Robert Meus (juhendajad Christi Olep ja Mari Talvik)

IT-alased teadmised:

Üle-eestiline KüberPuuringu IT võistkondlik talendivõistlus – Marili Meremaa, Lisete Murumets, Marta Kurvits, Joonas Kärgenberg, Karl-Martin Teppand, Rasmus Sõukand (juhendaja Mari Talvik)

Maakondlikud olümpiaadid:

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad – Hannes Tubin (6. koht), Amanda Pärk, Elisabet Nõmmik, Marili Alliksaar, Astrid Lepist, Eneli Tollimägi (juhendaja Jarmo Tael)

Matemaatikaolümpiaad (7.9. klass) – Marili Meremaa (5. koht), Kristjan Jaak Kiiker, Helen Jaani, Sebastian Mumm, Mairon Kübe, Tormi Tartes (6. koht), Raido Margus, Jan Erik Daškov, Astrid Lepist (juhendaja Mare Mõisa)

Matemaatikaolümpiaad (4.–6. klass) – Elisabet Nõmmik, Hannes Tubin, Amanda Pärk, Kennert Kõivsaar, Mia Britt Seer, Piia Mõisa, Teodor Daškov, Hendri Liukonen, Agatha Teesaar, Markus Raielo (juhendajad Mare Mõisa, Gerli Edela, Christi Olep, Mare Meresma)

Kunstiolümpiaad – Angela Hurt (3. koht) (juhendaja Ulvi Unt)

Eesti keele olümpiaad – Marta Kurvits (6. koht) (juhendaja Tiina Tiideberg)

Bioloogiaolümpiaad – Amanda Pärk, Mairon Kübe, Marili Meremaa, Astrid Lepist, Eneli Tollimägi, Raido Margus (juhendaja Gerli Edela)

Geograafiaolümpiaad – Sebastian Mumm, Marili Meremaa, Mairon Kübe, Eneli Tollimägi, Astrid Lepist, Tormi Tartes (juhendaja Gerli Edela)

Inimeseõpetuse olümpiaad – Amanda Pärk, Marili Alliksaar, Kristjan Jaak Kiiker (1. koht), Mairon Kübe, Laura Lotta Sägi, Rasmus Sõukand (juhendaja Marika Lehiste)

Suur-suur aitäh teile kõigile!