KAMBJA IGNATSI JAAGU KOOL

võtab konkursi korras tööle

VENE KEELE ÕPETAJA
(osakoormusega, 18 kontakttundi)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Õpetaja ülesanne on toetada iga õppija arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning õppekavas seatud eesmärkidest. Õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi.

Tööleasumine 2022. aasta jaanuarikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 17. detsembriks 2021 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), https://www.kambja.edu.ee.