Kiirtestimise korraldus

Hea koolipere!

Koroonaviiruse omikroni tüve kiire ja laialdase leviku tõttu on haridusministeerium edastanud koolidele uued juhised kiirtestimise korraldamise kohta.
Alates 10. jaanuarist testitakse kahe nädala jooksul kõiki õpilasi ja kooli töötajaid kaks korda nädalas. Kiirtesti teevad kõik õpilased ja töötajad, sh ka need õpilased ja töötajad, kes on täielikult vaktsineeritud ja/või haiguse läbi põdenud.
Testimine koolis toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 8.00-8.15 enne esimese tunni algust. Testi tegemist juhendab klassiõpetaja või 1. tundi andev aineõpetaja. Kiirtesti ei pea tegema need õpilased, kelle vanem ei ole selleks nõusolekut andnud.
Terviseameti andmetel on viimase kahe nädala jooksul nakatumiste arv Kambja vallas järsult suurenenud, seetõttu ootan kõikidelt õpilastelt, vanematelt ja kooli töötajatelt mõistvat suhtumist ning koostööd, et saaksime nakatunud võimalikult kiiresti tuvastada ja kooli lahti hoida.

Marika Karo
direktor