Gerli Edela

matemaatika-, keemia- ja geograafiaõpetaja
9.a ja 9.b kl juhataja
Õpiabi T, K 7. tund loodusainete ruumis