Gerli Edela

matemaatika-, keemia- ja geograafiaõpetaja
8.b kl juhataja