Kaspar Nurk

loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja
Õpiabi K 7. tund ajalooklassis