Mare Meresma

klassiõpetaja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja
2. kl juhataja