Mare Meresma

klassiõpetaja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja
3. kl juhataja
Õpiabi E 6. tund 3. kl ruumis