Marika Lehiste

muusika- ja inimeseõpetuse õpetaja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja
6. kl juhataja
Õpiabi K 7. tund muusikaklassis