Liiklusring

    Osalejaid (soovitavalt 3. klassist) valmistab õpetaja Jarmo Tael ette noorele jalgratturile vajaliku juhiloa taotlemise eksamiks.

    Tunde on tunniplaanis: 1

    Neljapäev
    -
    3. kl ruum