Noorte Kotkaste ring

  Noorkotkaste rühma tegevust korraldab kaitseliitlane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Jarmo Tael.

  Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatus töö kaudu.

  Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodaniku oskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu- ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

  Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

  Noorkotkad pakuvad noortele:

  • Aktiivset ja seiklusrikast tegevust
  • Võimalusi enese proovilepanekuks
  • Laagreid, matku ja võistlusi
  • Reisimine Eestis ja välismaal
  • Uusi sõpru ja tuttavaid
  • Mängulist õppimist.

  Tunde on tunniplaanis: 1

  Kolmapäev
  -