Õpioskuste ring

    Esimesel trimestril juhendab õpetaja Tiina Tiideberg võistkondlikul õpioskuste olümpiaadile valmistuvaid 6.  klassi õpilasi ning nende järelkasvu 5. klassist.

    Tunde on tunniplaanis: 1

    Neljapäev
    -