Tähelepanu! Info lapsevanematele ja õpilastele seoses eriolukorra ja kooli sulgemisega.

Täiendatud 27.04.2020

Õppetöö korraldus alates 18. maist (juhul, kui eriolukord lõpetatakse)

Koolimaja on suletud 16.03.2020 kuni 17.05.2020.

Õppetöö korraldus kuni 17.05:

Kooliga on võimalik suhelda e-posti või telefoni teel:

  • direktor tel 5450 2161, e-post: marika.karo@kambja.edu.ee
  • õppealajuhataja tel 5300 3966, e-post: ave.sillaste@kambja.edu.ee
  • majandusjuhataja tel 5393 5836
  • huvijuht tel 556 9719
  • sekretär 5560 3329
  • kooli üldine e-post: kool@kambja.edu.ee

Kõik kooli üritused, õppekäigud jne jäävad ära.

Õppetöö toimub e-õppena ja õppeülesandeid annavad õpetajad Stuudiumi kaudu.

Avaldusi I klassi astumiseks saab esitada elektrooniliselt aadressil kool@kambja.edu.ee.

Palume lapsevanematel ja õpilastel jälgida iga päev Stuudiumis edastatud infot õppimise ja olukorra muutumise kohta. Lapsevanemal palume Stuudiumi külastada kord päevas hiljemalt kell 17.00.

Kui laps tunneb end halvasti, tuleb pöörduda telefonitsi perearsti poole ja lähtuda tema juhistest. Kui õpilane või kooli töötaja haigestub koroonaviirusesse, tuleb sellest kindlasti teavitada klassijuhatajat või kooli direktorit.

Palume kõikidel peredel järgida valitsuse ja terviseameti soovitusi, samuti kohaliku omavalitsuse veebilehel www.kambja.ee avaldatud teavet.

Püsige terved!

Marika Karo