Juhtkond

Külli Liblik

õppealajuhataja, füüsikaõpetaja, HEV-koordinaator

Toivo Ärtis

huvijuht, karjäärikoordinaator, ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja
Õpetajad

Merike Näkk

klassiõpetaja, kirjanduse ja inglise keele õpetaja
1. kl juhataja

Mare Meresma

klassiõpetaja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja
2. kl juhataja

Christi Olep

klassiõpetaja, loodusõpetuse ja matemaatikaõpetaja
3. kl juhataja

Peeter Ruuge

klassiõpetaja, matemaatika- ja pikapäevarühma õpetaja
4. kl juhataja

Marika Lehiste

muusika- ja inimeseõpetuse õpetaja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja
5. kl juhataja

Taisi Mängel

inglise keele õpetaja
7. kl juhataja

Jarmo Tael

ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja usundiõpetuse õpetaja
8.a kl juhataja

Gerli Edela

matemaatika-, keemia- ja geograafiaõpetaja
8.b kl juhataja

Katre Pind

kehalise kasvatuse õpetaja, sporditreener
9. kl juhataja

Tiina Tiideberg

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kaspar Nurk

loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja

Priit Tigane

kehalise kasvatuse õpetaja, sporditreener

Inga Roos

eesti keele ja kirjanduse ning inglise keele õpetaja, abiõpetaja

Raimond Käsi

tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Ulvi Unt

kunsti-, käsitöö- ja kodunduse õpetaja

Jana Käär

muusikastuudio muusikaõpetaja, poistekoori juht

Inga Paide

pikapäevarühma õpetaja
Tugispetsialistid
Muu personal