Juhtkond
Õpetajad

Peeter Ruuge

klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja
1. kl juhataja

Merike Näkk

klassiõpetaja, inglise keele õpetaja
2. kl juhataja

Mare Meresma

klassiõpetaja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja
3. kl juhataja

Kaja Linde

eriklassiõpetaja
3.a klassi juhataja

Christi Olep

klassiõpetaja, loodusõpetuse õpetaja
4. kl juhataja

Inga Paide

inimeseõpetuse ja informaatika õpetaja
5. klassi juhataja

Marika Lehiste

muusika- ja inimeseõpetuse õpetaja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja
6. kl juhataja

Taisi Mängel

inglise keele õpetaja
8. kl juhataja

Gerli Edela

matemaatika-, keemia- ja geograafiaõpetaja
9.a ja 9.b kl juhataja

Tiina Tiideberg

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Anna-Maria Leitu

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kaspar Nurk

loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja

Ulvi Unt

kunsti-, käsitöö- ja kodunduse õpetaja

Katre Pind

kehalise kasvatuse õpetaja, sporditreener

Priit Tigane

kehalise kasvatuse õpetaja, sporditreener

Raimond Käsi

tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Inga Roos

eesti keele ja kirjanduse ning inglise keele õpetaja, abiõpetaja

Nataliia Hulak

ukraina keele ja kultuuri õpetaja

Jana Käär

muusikastuudio muusikaõpetaja, poistekoori juht
Tugispetsialistid
Muu personal